فوتبال تهرونی ... football tehrooni

همه چیز درباره فوتبال پایه تهران

+ برنامه هفته هفتم دسته اول تهران .......

هفته هفتم بزرگسالان

 

گروه

مسابقه بین دو تیم

هفته

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

A

ابزارمهدی – فد ک

هفتم

سه شنبه

16

8

91

11

 آ یت ا لله سعید ی

 

A

 خاوران- شهیدگمنام

هفتم

سه شنبه

16

8

91

13

آ یت ا لله سعید ی

 

A

 پدیده-  جاده سازان

هفتم

سه شنبه

16

8

91

12

 سرد ا را ن

 

B

منتخب شمیران - دا را ئی

هفتم

سه شنبه

16

8

91

14

سرد ا را ن

 

B

المپیک  - آ پا د ا نا

هفتم

چهارشنبه

17

8

91

11

 آ یت ا لله سعید ی

 

A

وحدت سرخ – وحدت 

هفتم

چهارشنبه

17

8

91

13

آ یت ا لله سعید ی

 

B

البرزورزشی - چیتگر

هفتم

جمعه

19

8

91

12

  شهرقد س

 

A

گروسی - البرزتهرا ن

هفتم

جمعه

19

8

91

14

  شهرقد س

 

A

اتحادشمیران -  پا رسا

هفتم

جمعه

19

8

91

12

 سرد ا را ن

 

A

پیام مهرآ وران – وحد ت

هفتم

جمعه

19

8

91

14

سرد ا را ن

 

B

عقاب ل – نعمت آباد

هفتم

یکشنبه

21

8

91

12

 سرد ا را ن

هفته هفتم امید

 

مسابقه بین دو تیم

هفته

گروه

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

پارس دانان - فولادویژن

هفتم

A

سه شنبه

16

8

91

10

سهند خزانه

 

سپاهان نوین - انصار

هفتم

A

سه شنبه

16

8

91

12

سهند خزانه

 

پارسا - لوکوموتیو

هفتم

A

سه شنبه

16

8

91

10

بهارعبدل آباد

 

صبای تهران - فولاد

هفتم

B

سه شنبه

16

8

91

12

بهارعبدل آباد

 

نیکان - جهانگستر

هفتم

B

سه شنبه

16

8

91

14

بهارعبدل آباد

 

وحدت - صبا

هفتم

B

سه شنبه

16

8

91

11

شاهین

 

استقلال ری - شاهین

هفتم

B

سه شنبه

16

8

91

13

شاهین

 

پدیده یاران - داماش

هفتم

B

چهارشنبه

17

8

91

12

سرداران

 

شاهین ش- استقلال جنوب

هفتم

B

چهارشنبه

17

8

91

14

سرداران

 

آریا ذوب آهن - دارایی

هفتم

B

چهارشنبه

17

8

91

10

بهار عبدل آباد

 

بهشتی ری - ارزش

هفتم

A

چهارشنبه

17

8

91

12

بهار عبدل آباد

 

پیمان مهر - نفتون

هفتم

A

پنجشنبه

18

8

91

12

الیاف

 

پاس شمیران - شهر قدس

هفتم

A

پنج شنبه

18

8

91

12

پیام

 

ستادمشترک - ارتباطات

هفتم

A

پنج شنبه

18

8

91

14

پیام

 

هفته هفتم جوانان

 

مسابقه بین دو تیم

هفته

گروه

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

بختیاری - پاس نوین

هفتم

B

چهارشنبه

17

8

91

14

بهار عبدل آباد

 

آریا ذوب آهن - قصریخ

هفتم

A

پنجشنبه

18

8

91

10

بهار عبدل آباد

 

وحدت - پویاتدبیر

هفتم

A

پنجشنبه

18

8

91

12

بهار عبدل آباد

 

نفت- تخت جمشید

هفتم

A

پنجشنبه

18

8

91

14

بهار عبدل آباد

 

آینده گستران - میلاد تهران

هفتم

A

پنجشنبه

18

8

91

12

دخانیات

 

دخانیات - فرخی

هفتم

A

پنجشنبه

18

8

91

14

دخانیات

 

برق - فولاد پایتخت

هفتم

B

پنجشنبه

18

8

91

12

آبفا

 

توحید - ستقلال ری

هفتم

A

پنجشنبه

18

8

91

14

آبفا

 

میلاد سرخ- پاس دستگردی

هفتم

B

پنجشنبه

18

8

91

10

غروی

 

پاسارگاد-پیمان مهر90

هفتم

B

پنجشنبه

18

8

91

12

غروی

 

ارتباطات - پاراگ نوین

هفتم

B

پنجشنبه

18

8

91

10

سهند خزانه

 

انصار- سهندپارس

هفتم

B

پنجشنبه

18

8

91

12

سهند خزانه

 

عقاب- لوکوموتیو

هفتم

A

پنجشنبه

18

8

91

10

الیاف

 

داماش - صبای تهران

هفتم

A

جمعه

19

8

91

30/12

شهرسالم 2

 

دلوارافزار - موسی زاده

هفتم

B

جمعه

19

8

91

30/14

شهرسالم 2

 

فرهنگ - آرارات

هفتم

B

جمعه

19

8

91

14

آرارات

 

نویسنده : حامد حسینی ; ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٤