فوتبال تهرونی ... football tehrooni

همه چیز درباره فوتبال پایه تهران

+ برنامه بزرگسالان آسیا ویژن فصل 94 - 93 ........هفته اول و دوم

مسابقه بین دو تیم

هفته

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

ورزشگاه

روز

ماه

سا ل

 

 

       

 

 

عقا ب = پا را گ

ا ول

جمعه

23

3

93

16

 دوشان تپه

بهربردا ری  = پا س شمیران

ا ول

جمعه

23

3

93

16

استقلال جنوب

کیمبا فرا یند = شهدای گمنا م

ا ول

جمعه

23

3

93

17

 راه آهن جنوب

صنا م ( سا ن ) = ستا رگا ن ورزشی شا هین

ا ول

جمعه

23

3

93

14

  شا هین

پیما ن مهر نود = پا رسه

ا ول

جمعه

23

3

93

16

شهید اسما عیلی

آ ما د نزا جا =   د ا را ئی نوین 

ا ول

جمعه

23

3

93

16

آ ما د نزا جا

 

مسابقه بین دو تیم

هفته

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سا ل

پا س (بهمن جوان=

بنیامین ورزشی د ارا ئی

دوم

سه شنبه

3

4

93

18

 شهید هرندی

بهربردا ری  =

عقیدتی سیاسی  نزاجا

دوم

پنجشنبه

5

4

93

16

استقلال جوب

شا هین  دهداری پایتخت=

عقا ب

دوم

پنجشنبه

5

4

93

30/14

 

 بها رعبد ل آ با د

تهران مبدل(پیام گستر  )=

آ ما د نزا جا

دوم

پنجشنبه

5

4

93

15

 شاهین

اتحا د نوین =   پا را گ

دوم

جمعه

6

4

93

18

شهید هرندی

سا ن  (صنا م) = پا رسه

دوم

جمعه

6

4

93

17

 شاهین

پیما ن مهر نود  =

شهدای گمنا م

دوم

جمعه

6

4

93

16

 شهید اسماعیلی

وردآورد= کیمبا فرا یند

دوم

جمعه

6

4

93

18

 ورد آ ورد

 

نویسنده : حامد حسینی ; ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥