فوتبال تهرونی ... football tehrooni

همه چیز درباره فوتبال پایه تهران

+ برنامه مسابقات بزرگسالان آسیا ویژن..... هفته هشتم

شهدای گمنا م = اتحا د نوین/ پنجشنبه 20/6/93/ساعت 17/ ورزشگاه شهدای گمنام
عقا ب = عقیدتی سیاسی نزاجا/ جمعه 21/6/93/ساعت 17 / ورزشگاه دوشان تپه
د ا را ئی = پیما ن مهر نود/ جمعه 21/6/93/ساعت 13 / .رزشگاه استقلال جنوب
شا هین دهداری پایتخت = آ ما د نزا جا /جمعه 21 6 93 17 ورزشگا ه میلاد دفاع
کیمبا فرا یند = تهران مبدل /جمعه 21 6 93 17 ورزشگا ه راه آهن جنوب
پا را گ = بهمن جوان /جمعه 21/6/93 ساعت 14:15 /ورزشگا ه شهید کشوری
بهره برداری = سا ن /شنبه 22/6/9316 /ورزشگا ه استقلال جنوب
وردآورد = پا رسه داما ش /یکشنبه 23/6/93 17:30 /ورزشگا ه ورد ا ورد

نویسنده : حامد حسینی ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩