فوتبال تهرونی ... football tehrooni

همه چیز درباره فوتبال پایه تهران

+ قهرمانی جوانان داماش ( آسیا ویژن ) با هدایت مرتضی صادقی

 

 

مرتضی صادقی موفق ترین

مربی فوتبال جوانان


قهرمانی تیم فوتبال جوانان داماش در فوتبال جوانان آسیاویژن

تهران، بسیاری از بهترین های این دوره از بازیها را به این تیم اختصاص داد .

 

در این میان مرتضی صادقی سرمربی تیم جوانان داماش که موفق

شد تیمش را بر بام قهرمانی قرار دهد، موفق ترین مربی نام گرفت.

صادقی جوان از جمله مربیانی است که صاحب تفکر بوده و اصولاً

مربی خلاقی به شمار می آید. تنوع و تحول در نوع تمرینات و مسائل

تاکتیکی تیم در روند حرکتی اوب ه عنوان حرف اول مطرح است.

داماشی ها برای قهرمانی در آسیاویژن مسیری طولانی را طی کردند

و با بزرگان بسیاری پنجه درپنجه انداختند که مهمترین آن دیدار با

جوانان استیل آذین بود دو سال را بدون باخت طی می کرد. عبور از

استیل آذین توانست راه قهرمانی این تیم را هموار سازد. قطعاً در این

میانن قش مرتضی صادقین می تواندن ادیده گرفته شود. اوب هل حاظ

هوش سرشار و ایجاد تاکتیک های متنوع توانست مسیر پرفراز و

نشیب را گذرانده و نه تنها تیم جوانان داماش را قهرمان کند، بلکه خود

نیز به عنوان موف قترین مربی فوتبال جوانان آسیاویژن مطرح شود.

نویسنده : حامد حسینی ; ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱