فوتبال تهرونی ... football tehrooni

همه چیز درباره فوتبال پایه تهران

+ برنامه هفته پنجم دسته اول تهران ........

هفته پنجم بزرگسالان

 

گروه

مسابقه بین دو تیم

هفته

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

A

جا د ه سا زا ن -  فد ک

پنجم

سه شنبه

2

8

91

11

ورزشگا ه سرد ا را ن

 

B

 عقا ب لوا سا ن – د ا را ئی

پنجم

سه شنبه

2

8

91

13

ورزشگا ه سرد ا را ن

 

A

ابزارمهدی – وحدت تهرانپارس

پنجم

چهارشنبه

3

8

91

11

ورزشگا ه سعید ی

 

A

شهدای گمنام – وحد ت

پنجم

چهارشنبه

3

8

91

13

ورزشگا ه  سعید ی

 

B

المپیک چهاردانگه-   ستارگان

پنجم

چهارشنبه

3

8

91

12

ورزشگا ه موتوری

 

A

شهید گروسی – سرخپوشان خاوران

پنجم

چهارشنبه

3

8

91

14

ورزشگا ه موتوری

 

B

آ پا د ا نا – 22بهمن

پنجم

چهارشنبه

3

8

91

13

ورزشگا ه شهر سا لم دو

 

A

پیام مهر – اتحاد شمیران

پنجم

پنجشنبه

4

8

91

12

ورزشگا ه سرد ا را ن

 

B

منتخب شمیران - قصریخ

پنجم

پنجشنبه

4

8

91

14

ورزشگا ه سرد ا را ن

 

A

وحد ت سرخ – ا لبرز

پنجم

شنبه

6

8

91

12

ورزشگا ه مرغوبکا ر

 

B

بهربردا ری – تیرا ند ا ز

پنجم

یکشنبه

7

8

91

10

ورزشگا ه د خا نیا ت

 

B

پویا نعمت – آزا د گا ن

پنجم

یکشنبه

7

8

91

12

ورزشگا ه د خا نیا ت

 

A

اتحا د پدیده- پارسا

پنجم

یکشنبه

7

8

91

12

ورزشگا ه سرد ا را ن

 

B

 

پنجم

یکشنبه

7

8

91

14

ورزشگا ه سرد ا را ن

 
هفته پنجم امید
 
 

مسابقه بین دو تیم

هفته

گروه

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

پارس دانان صبا - انصار

پنجم

A

سه شنبه

2

8

91

10

سهند خزانه

 

نفتون - فولادویژن

پنجم

A

سه شنبه

2

8

91

12

سهند خزانه

 

راه آهن پایتخت(پارسا) - ارتباطات

پنجم

A

سه شنبه

2

8

91

12

پیام

 

نیکان - وحدت

پنجم

B

سه شنبه

2

8

91

11

شاهین

 

شاهین شمیرانات - شاهین

پنجم

B

سه شنبه

2

8

91

13

شاهین

 

آریاذوب آهن - فولادپایتخت

پنجم

B

سه شنبه

2

8

91

10

بهار عبدل آباد

 

لوکوموتیو - ارزش

پنجم

A

سه شنبه

2

8

91

12

بهار عبدل آباد

 

ستادمشترک - آمادنزاجا

پنجم

A

چهارشنبه

3

8

91

10

بهار عبدل آباد

 

پدیده یاران نیک - صبا

پنجم

B

چهارشنبه

3

8

91

12

بهار عبدل آباد

 

صبای تهران - استقلال ری

پنجم

B

چهارشنبه

3

8

91

14

بهار عبدل آباد

 

داماش ایرانیان - دارایی

پنجم

B

چهارشنبه

3

8

91

12

سرداران

 

سپاهان نوین - پاس شمیران

پنجم

A

چهارشنبه

3

8

91

14

سرداران

 

بهشتی ری- شهرداری قدس

پنجم

A

پنجشنبه

4

8

91

15

موتوری شهرقدس

 

استقلال جنوب - جهانگستر

پنجم

B

پنجشنبه

4

8

91

13

موتوری شهرقدس

 
هفته پنجم جوانان
 
 

مسابقه بین دو تیم

هفته

گروه

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

بختیاری - ارتباطات

پنجم

B

سه شنبه

2

8

91

14

پیام

 

فرهنگ - پاس نوین

پنجم

B

سه شنبه

2

8

91

14

بهار عبدل آباد

 

صبای تهران - قصریخ

پنجم

A

پنجشنبه

4

8

91

10

بهارعبدل آباد

 

لوکوموتیو - فرخی

پنجم

A

پنجشنبه

4

8

91

12

بهارعبدل آباد

 

آریاذوب آهن - استقلال

پنجم

A

پنجشنبه

4

8

91

12

آبفا

 

توحید- نفت

پنجم

A

پنجشنبه

4

8

91

14

آبفا

 

وحدت - آینده گستران

پنجم

A

پنجشنبه

4

8

91

13

دخانیات

 

دخانیت -  تخت جمشید

پنجم

A

پنجشنبه

4

8

91

15

دخانیات

 

عقاب  -  پویاتدبیر

پنجم

A

پنجشنبه

4

8

91

10

غروی پونک

 

پاسارگاد - برق

پنجم

B

پنجشنبه

4

8

91

12

غروی پونک

 

میلاد - پاراگ نوین

پنجم

B

پنجشنبه

4

8

91

10

سهند خزانه

 

انصار -  فولاد پایتخت

پنجم

B

پنجشنبه

4

8

91

12

سهند خزانه

 

موسی زاده- پاس دستگردی

پنجم

B

پنجشنبه

4

8

91

14

بهارعبدل آباد

 

پارسه - میلاد تهران

پنجم

A

جمعه

5

8

91

30/12

شهرسالم2

 

دلوار افزار - پیمان مهر

پنجم

B

جمعه

5

8

91

30/14

شهرسالم2

 

سهند پارس - آرارات

پنجم

B

جمعه

5

8

91

13

آرارات

نویسنده : حامد حسینی ; ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱