فوتبال تهرونی ... football tehrooni

همه چیز درباره فوتبال پایه تهران

+ برنامه هفته ششم دسته اول تهران .........

هفته ششم امید

پیمان مهر - انصار

ششم

A

سه شنبه

9

8

91

10

سهند خزانه

لوکوموتیو - فولادویژن

ششم

A

سه شنبه

9

8

91

12

سهند خزانه

راه آهن پایتخت(پارسا) - ارزش

ششم

A

سه شنبه

9

8

91

10

شهرسالم 2

استقلال ری - وحدت

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

12

شهرسالم 2

بهشتی ری - ارتباطات

ششم

A

سه شنبه

9

8

91

12

پیام

اتحاد پاکدشت(پدیده)  - فولادپایتخت

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

10

بهار عبدل آباد

استقلال جنوب -  دارایی

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

12

بهار عبدل آباد

شاهین شمیرانات - جهانگستر

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

11

شاهین

نیکان - شاهین

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

13

شاهین

پارس دانان صبا - نفتون

ششم

A

چهارشنبه

10

8

91

12

سرداران

آمادنزاجا - پاس شمیران

ششم

A

چهارشنبه

10

8

91

14

سرداران

صبای تهران - صبا

ششم

B

چهارشنبه

10

8

91

10

بهار عبدل آباد

آریاذوب آهن - داماش

ششم

B

پنجشنبه

11

8

91

10

موتوری شهرقدس

ستاد مشترک - شهرداری قدس

ششم

A

پنجشنبه

11

8

91

12

موتوری شهرقدس

 هفته ششم جوانان

برق - ارتباطات

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

14

پیام

 

عقاب - فرخی

ششم

A

سه شنبه

9

8

91

14

بهار عبدل آباد

 

آریاذوب آهن - صبای تهران

ششم

A

چهارشنبه

10

8

91

12

بهار عبدل آباد

 

میلاد - پیمان مهر90

ششم

B

پنجشنبه

11

8

91

12

آبفا

 

توحید - میلاد تهران

ششم

A

پنجشنبه

11

8

91

14

آبفا

 

لوکوموتیو- قصریخ

ششم

A

پنجشنبه

11

8

91

10

بهار عبدل آباد

 

موسی زاده - آرارات

ششم

B

پنجشنبه

11

8

91

12

بهار عبدل آباد

 

فرهنگ - سهندپارس

ششم

B

پنجشنبه

11

8

91

14

بهار عبدل آباد

 

بختیاری - فولاد پایتخت

ششم

B

پنجشنبه

11

8

91

12

دخانیات

 

دخانیات - پویاتدبیر

ششم

A

پنجشنبه

11

8

91

14

دخانیات

 

پاسارگاد - پاراگ نوین

ششم

B

پنجشنبه

11

8

91

10

سهندخزانه

 

انصار - پاس نوین

ششم

 

پنجشنبه

11

8

91

12

سهندخزانه

 

وحدت - تخت جمشید

ششم

A

پنجشنبه

11

8

91

10

شهرسالم 2

 

پارسه - استقلال ری

ششم

A

پنجشنبه

11

8

91

12

شهرسالم 2

 

آینده گستران - نفت

ششم

A

پنجشنبه

11

8

91

14

شهرسالم 2

 

دلوارافزار - پاس دستگردی

ششم

B

جمعه

12

8

91

30/14

شهرسالم 2

 

 
هفته ششم بزرگسالان
 
 

گروه

مسابقه بین دو تیم

هفته

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

A

پیام مهر - اتحادشمیران

ششم

سه شنبه

9

8

91

11

 سرد ا را ن

 

B

منتخب شمیران - قصریخ

ششم

سه شنبه

9

8

91

13

 سرد ا را ن

 

A

سرخپوشان -وحدت

ششم

سه شنبه

9

8

91

11

 آ یت ا لله سعید ی

 

A

ابزار – جاده سا زا ن

ششم

سه شنبه

9

8

91

13

 آ یت ا لله سعید ی

 

A

ا تحا د - وحدت

ششم

چهارشنبه

10

8

91

11

 آ یت ا لله سعید ی

 

A

وحدت سرخ – پا رسا

ششم

چهارشنبه

10

8

91

13

 آ یت ا لله سعید ی

 

B

آ پا د ا نا – ستا رگا ن

ششم

چهارشنبه

10

8

91

12

 شهرسالم دو

 

A

شهدای گمنام -  فد ک

ششم

پنجشنبه

11

8

91

12

 سرد ا را ن

 

B

ا لمپیک - د ا را ئی

ششم

پنجشنبه

11

8

91

14

 سرد ا را ن

 

A

شهیدان گروسی - پیام مهرآ ورا ن

ششم

جمعه

12

8

91

12

 موتوری شهرقد س

 

B

عقاب لواسان  - منتخب شمیران

ششم

شنبه

13

8

91

10

آ یت ا لله سعید ی

 

B

پویانعمت آباد - قصریخ

ششم

شنبه

13

8

91

12

 آ یت ا لله سعید ی

 

B

بهره برداری - آزادگان

ششم

یکشنبه

14

8

91

10

 د خا نیا ت

 

B

البرزورزشی - 22بهمن

ششم

یکشنبه

14

8

91

12

د خا نیا ت

 

B

هد ف -  تیرا ند ا ز

ششم

یکشنبه

14

8

91

13

 آ یت ا لله سعید ی

 

A

البرز – اتحا دشمیران

ششم

دوشنبه

15

8

91

11

مرغوبکاردو

نویسنده : حامد حسینی ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٧