برنامه مسابقات بزرگسالان آسیا ویژن..... هفته هشتم

شهدای گمنا م = اتحا د نوین/ پنجشنبه 20/6/93/ساعت 17/ ورزشگاه شهدای گمنام
عقا ب = عقیدتی سیاسی نزاجا/ جمعه 21/6/93/ساعت 17 / ورزشگاه دوشان تپه
د ا را ئی = پیما ن مهر نود/ جمعه 21/6/93/ساعت 13 / .رزشگاه استقلال جنوب
شا هین دهداری پایتخت = آ ما د نزا جا /جمعه 21 6 93 17 ورزشگا ه میلاد دفاع
کیمبا فرا یند = تهران مبدل /جمعه 21 6 93 17 ورزشگا ه راه آهن جنوب
پا را گ = بهمن جوان /جمعه 21/6/93 ساعت 14:15 /ورزشگا ه شهید کشوری
بهره برداری = سا ن /شنبه 22/6/9316 /ورزشگا ه استقلال جنوب
وردآورد = پا رسه داما ش /یکشنبه 23/6/93 17:30 /ورزشگا ه ورد ا ورد

/ 2 نظر / 6 بازدید
اصغر يوسفي

بدينوسيله درگذشت مربي پايه نوجوانان و جوانان كه سالها نيز در تيمهاي پايه پرسپوليس فعاليت داشتند جناب آقاي حسين عبدالرحمان را به جامعه ورزشي تسليت عرض ميكنم. مراسم ختم اين بزرگوار پنجشنبه 20 شهريور 93 از ساعت 14 الي 15:30 در مسجد امير در خيابان كارگر بعد از تقاطع خيابان فاطمي ( اميرآباد ) برگزار ميشود. بنده از شاگردان اين بزرگوار بودم و درسهاي زيادي از ايشان آموختم... روحش شاد و يادش گرامي

اصغر يوسفي

بدينوسيله درگذشت مربي پايه نوجوانان و جوانان كه سالها نيز در تيمهاي پايه پرسپوليس فعاليت داشتند جناب آقاي حسين عبدالرحمان را به جامعه ورزشي تسليت عرض ميكنم. مراسم ختم اين بزرگوار پنجشنبه 20 شهريور 93 از ساعت 14 الي 15:30 در مسجد امير در خيابان كارگر بعد از تقاطع خيابان فاطمي ( اميرآباد ) برگزار ميشود. بنده از شاگردان اين بزرگوار بودم و درسهاي زيادي از ايشان آموختم... روحش شاد و يادش گرامي