برنامه مسابقات جوانان آسیا ویژن..... هفته دهم

پنجشنبه 27/6/93
یاران داماش - راه آهن - ورزشگاه آبفا - ساعت 12
دلوار افزار- پیکان - ورزشگاه سهند - ساعت 11
دارایی نوین – فجر – ورزشگاه طالقانی – ساعت 14
فولاد ماهان – داماش ایرانیان – ورزشگاه آبفا – ساعت 14
احسان ری – استقلال- ورزشگاه طالقانی – ساعت 16
نیروی زمینی – مقاومت – ورزشگاه جی – ساعت 16
توحید – صبا – ورزشگاه آبفا – ساعت 16
پرسپولیس – سایپا – ورزشگاه شهیدان اسماعیلی – ساعت 16

/ 0 نظر / 4 بازدید