برنامه مرحله نیمه نهایی مسابقات دسته اول تهران ......

نونهالان

  برق تهران - فجر میثاق    جمعه 91/11/20    ساعت 11    ورزشگاه سعیدی

  توحید - آینده گستران     جمعه 91/11/20   ساعت 14:30   ورزشگاه سعیدی

نوجوانان

کوثر ری - آینده گستران      جمعه 91/11/20   ساعت 11  ورزشگاه سرداران

ابومسلم  - نفت       جمعه 91/11/20    ساعت 13    ورزشگاه سرداران

/ 0 نظر / 8 بازدید