نتایج بزرگسالان آسیا ویژن ......... هفته ششم

مترو1-3 کیمیا

وردآورد1-1 پاراگ

عقاب 2-1 آماد نزاجا

ع.س نزاجا 3-1 پیمان مهر

شهدای گمنام 2-0 شاهین

بهمن 0-1 صنام

اتحاد 0-2 داماش ایرانیان

تهران مبدل – دارایی نوین

 

/ 0 نظر / 8 بازدید