برنامه مسابقات نونهالان آسیا ویژن..... هفته ششم

پنجشنبه 20 شهریور:
پیکان - مقاومت –ورزشگاه ورد آورد-ساعت10
داماش –سایپا-ورزشگاه بعثت-ساعت 15:30
پیام مهر آوران-میعاد کوشان-ورزشگاه صدری 13 آبان-ساعت17
جمعه 21 شهریور :
دارای نوین –پرسپولیس-ورزشگاه مصلی نژاد –ساعت 9
راه آهن –کولاک البرز –ورزشگاه شهید بهشتی-ساعت 10
صبا – توحید –ورزشگاه چمران –ساعت 10
استقلال –پیام –ورزشگاه فکوری –ساعت 15:30
احسان ری –پارسیان –ورزشگاه طالقانی –ساعت 17

/ 0 نظر / 9 بازدید