برنامه مسابقات دسته اول تهران .........

هفته یازدهم جوانان

 

مسابقه بین دو تیم

هفته

گروه

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

پاس نوین - پاس دستگردی

یازدهم

B

سه شنبه

28

9

91

12

آبفا

 

توحید - قصریخ

یازدهم

A

سه شنبه

28

9

91

14

آبفا

 

پاراگ نوین - فرهنگ

یازدهم

B

سه شنبه

28

9

91

12

سهند

 

پیمان مهر 90- سهند

یازدهم

B

چهارشنبه

29

9

91

14

بهار

 

تخت جمشید - ذوب آهن

یازدهم

A

پنجشنبه

30

9

91

10

سهند

 

برق - انصار

یازدهم

B

پنجشنبه

30

9

91

12

سهند

 

میلاد - لوکوموتیو

یازدهم

A

پنجشنبه

30

9

91

10

غروی

 

پاسارگاد - میلاد

یازدهم

B

پنجشنبه

30

9

91

12

غروی

 

پویاتدبیر - صبای تهران

یازدهم

A

پنجشنبه

30

9

91

10

شهرسالم2

 

استقلال ری - فرخی

یازدهم

A

پنجشنبه

30

9

91

12

شهرسالم2

 

نفت - عقاب

یازدهم

A

پنجشنبه

30

9

91

12

دخانیات

 

وحدت - دخانیات

یازدهم

A

پنجشنبه

30

9

91

14

دخانیات

 

بختیاری - ارارات

یازدهم

B

جمعه

1

10

91

13

آرارات

 

آینده گستران- پارسه

یازدهم

A

جمعه

1

10

91

30/12

شهرسالم2

 

ارتباطات - دلوارافزار

یازدهم

B

جمعه

1

10

91

30/14

شهرسالم2

 

هفته دهم امید

 

مسابقه بین دو تیم

هفته

گروه

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

ارتباطات - انصار

دهم

A

سه شنبه

28

9

91

10

سهند

 

سپاهان نوین - پیمان مهر

دهم

A

سه شنبه

28

9

91

10

بهار

 

شهرداری قدس - نفتون

دهم

A

سه شنبه

28

9

91

12

بهار

 

ستادمشترک - پارسا

دهم

A

سه شنبه

28

9

91

10

شهرسالم 2

 

آمادنزاجا - پارس دانان

دهم

A

سه شنبه

28

9

91

12

شهرسالم 2

 

صبا - استقلال جنوب

دهم

B

چهارشنبه

29

9

91

10

سهند

 

بهشتی ری - فولادویژن

دهم

A

/ 0 نظر / 8 بازدید