برنامه مسابقات جوانان آسیا ویژن..... هفته هشتم و نهم

هفته هشتم

پنج شنبه 20/6/93

یاران داماش- فجر- ورزشگاه طالقانی – ساعت11
راه آهن – داماش ایرانیان- ورزشگاه شهید بهشتی - ساعت 14
فولاد ماهان- پرسپولیس – ورزشگاه آبفا- ساعت 15
دارایی نوین - احسان ری – ورزشگاه طالقانی – ساعت 16
مقاومت – صبای تهران – ورزشگاه 5 آذر- ساعت 16
نیرو زمینی – پیکان – ورزشگاه جی – ساعت 17
توحید – استقلال – ورزشگاه آبفا – ساعت 17
سایپا – دلوار افزار- ورزشگاه سازه گستر- ساعت17

هفته نهم

یکشنبه 23/6/93

صبای تهران - نیروی زمینی - ورزشگاه عطر سیب - ساعت 12
راه آهن - مقاومت - ورزشگاه بهشتی - ساعت 14
فجر - فولاد ماهان- ورزشگاه کرج - ساعت 15
پیکان - توحید - ورزشگاه امام رضا - ساعت 15
استقلال - دلوار افزار- ورزشگاه شهید فکوری - ساعت 16
احسان ری - سایپا - و رزشگاه طالقانی- ساعت 16
داماش ایرانیان - یاران داماش- ورزشگاه بعثت - ساعت 17
پرسپولیس - دارایی نوین - ورزشگاه اسماعیلی- ساعت 17

 

/ 0 نظر / 14 بازدید