پست های ارسال شده در مهر سال 1391

برنامه هفته پنجم دسته اول تهران ........

هفته پنجم بزرگسالان   گروه مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   A جا د ه سا زا ن -  فد ک پنجم سه شنبه 2 8 91 11 ورزشگا ه سرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

برنامه هفته چهارم دسته اول تهران .......

هفته چهارم بزرگسالان   گروه مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   A ا بزا رمهدی - پارسا چهارم سه شنبه 25 7 91 11 ورزشگا ه آ یت ا لله سعید ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید

برنامه هفته دوم دسته اول تهران ........

هفته دوم بزرگسالان   گروه مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   B 22 بهمن - دارایی دوم سه شنبه 11 7 91 12 ورزشگاه سرداران   B ستارگان - هدف دوم سه شنبه 11 7 91 14 ورزشگاه سرداران ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید

برنامه هفته اول دسته اول تهران.......

هفته اول بزرگسالان   گروه مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   B آ ذا د گا ن – دا را ئی اول سه شنبه 4 7 91 13 ورزشگاه سرداران ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 27 بازدید