پست های ارسال شده در آبان سال 1391

برنامه هفته هفتم دسته اول تهران .......

هفته هفتم بزرگسالان   گروه مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   A ابزارمهدی – فد ک هفتم سه شنبه 16 8 91 11  آ یت ا لله سعید ی   A  خاوران- شهیدگمنام هفتم سه شنبه 16 8 91 13 آ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید

برنامه هفته ششم دسته اول تهران .........

هفته ششم امید پیمان مهر - انصار ششم A سه شنبه 9 8 91 10 سهند خزانه لوکوموتیو - فولادویژن ششم A سه شنبه 9 8 91 12 سهند خزانه راه آهن پایتخت(پارسا) - ارزش ششم A سه شنبه 9 8 91 10 شهرسالم 2 استقلال ری - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

برنامه هفته پنجم دسته اول تهران ........

هفته پنجم بزرگسالان   گروه مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   A جا د ه سا زا ن -  فد ک پنجم سه شنبه 2 8 91 11 ورزشگا ه سرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید