پست های ارسال شده در آدر سال 1391

برنامه مسابقات دسته اول تهران .........

هفته یازدهم جوانان   مسابقه بین دو تیم هفته گروه ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   پاس نوین - پاس دستگردی یازدهم B سه شنبه 28 9 91 12 آبفا   توحید - قصریخ یازدهم A سه شنبه 28 9 91 14 آبفا   پاراگ نوین - فرهنگ یازدهم B سه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

برنامه مسابقات دسته اول تهران .........

بزرگسالان هفته دهم   گروه مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   A پیام مهرآوران  - فد ک دهم سه شنبه 14 9 91 11  سعیدی   A وحد ت سرخ  - اتحاد (پدیده) دهم سه شنبه 14 9 91 13  سعیدی   A اتحادشمیران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

برنامه مسابقات دسته اول تهران ............

هفته هشتم نوجوانان   هفته ایام هفته تاریخ ساعت دیدار بین دو تیم محل برگزاری   هشتم پنجشنبه 16/9/91 13 پاس شرق - میلاد تهران میلاد نور   هشتم جمعه 17/9/91 9:30 پاس دستگردی –ابومسلم  سعیدی   هشتم پنجشنبه 16/9/91 14 مقاومت کوثر - آرارات آرارات   هشتم جمعه 17/9/91 12 شهرداری بومهن–آریا سرداران   هشتم جمعه 17/9/91 9:30 جهان گستر–آرمین  غروی   هشتم جمعه 17/9/91 12:30 نیکان–تهران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید