پست های ارسال شده در تیر سال 1393

نتایج هفته اول و دوم بزرگسالان آسیا ویژن فصل 94-93

نتایج هفته اول صنام 1-0 شاهین ع .س نزاجا3-2 اتحاد نوین عقاب3-2 پاراگ پاس شمیران1-1 مترو آماد نزاجا- دارایی نونین (برگزار نشد) کیمیا فذایند3-0 شهدای گمنام ورد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید

برنامه بزرگسالان آسیا ویژن فصل 94 - 93 ........هفته اول و دوم

مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری ورزشگاه روز ماه سا ل                 عقا ب = پا را گ ا ول جمعه 23 3 93 16  دوشان تپه بهربردا ری  = پا س شمیران ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید