برنامه مسابقات نوجوانان آسیا ویژن..... هفته 1

پنجشنبه 15 مرداد:

پارسیان - نیکان؛ ساعت 15 - ورزشگاه: شهید کشوری

شهرداری قدس - استیل آذین نوین؛ ساعت 16 - ورزشگاه: موتوری شهر قدس

نفت - سپهر پارس؛ ساعت 16 - ورزشگاه:  آبفا

جمعه 16 مرداد:

پیام - احسان ری؛ ساعت 17- ورزشگاه: پیام

وحدت - میعاد کوشان؛ ساعت 16 - ورزشگاه: شاهین

مقاومت - پرسپولیس؛ ساعت 17:30-  ورزشگاه:  5 آذر

سایپا - دارایی نوین؛ ساعت 17 - ورزشگاه: شهید چمران

استقلال - پیکان؛ ساعت 18 - ورزشگاه:  شهید فکوری

/ 0 نظر / 37 بازدید