برنامه هفته ششم دسته اول تهران .........

هفته ششم امید

پیمان مهر - انصار

ششم

A

سه شنبه

9

8

91

10

سهند خزانه

لوکوموتیو - فولادویژن

ششم

A

سه شنبه

9

8

91

12

سهند خزانه

راه آهن پایتخت(پارسا) - ارزش

ششم

A

سه شنبه

9

8

91

10

شهرسالم 2

استقلال ری - وحدت

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

12

شهرسالم 2

بهشتی ری - ارتباطات

ششم

A

سه شنبه

9

8

91

12

پیام

اتحاد پاکدشت(پدیده)  - فولادپایتخت

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

10

بهار عبدل آباد

استقلال جنوب -  دارایی

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

12

بهار عبدل آباد

شاهین شمیرانات - جهانگستر

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

11

شاهین

نیکان - شاهین

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

13

شاهین

پارس دانان صبا - نفتون

ششم

A

چهارشنبه

10

8

91

12

سرداران

آمادنزاجا - پاس شمیران

ششم

A

چهارشنبه

10

8

91

14

سرداران

صبای تهران - صبا

ششم

B

چهارشنبه

10

8

91

10

بهار عبدل آباد

آریاذوب آهن - داماش

ششم

B

پنجشنبه

11

8

91

10

موتوری شهرقدس

ستاد مشترک - شهرداری قدس

ششم

A

پنجشنبه

11

8

91

12

موتوری شهرقدس

 هفته ششم جوانان

برق - ارتباطات

ششم

B

سه شنبه

9

8

91

14

پیام

 

عقاب - فرخی

ششم

A

سه شنبه

9

8

91

14

بهار عبدل آباد

 

آریاذوب آهن - صبای تهران

ششم

A

چهارشنبه

10

8

91

12

بهار عبدل آباد

 

میلاد - پیمان مهر90

ششم

B

پنجشنبه

11

8

91

12

آبفا

 

توحید - میلاد تهران

ششم

A

پنجشنبه

11

8

91

14

آبفا

 

لوکوموتیو- قصریخ

ششم

A

پنجشنبه

11

8

91

10

بهار عبدل آباد

 

موسی زاده - آرارات

ششم

B

پنجشنبه

11

8

91

12

بهار عبدل آباد

 

فرهنگ - سهندپارس

ششم

B

پنجشنبه

11

8

91

14

بهار عبدل آباد

 

بختیاری - فولاد پایتخت

ششم

B

پنجشنبه

11

8

91

12

/ 0 نظر / 26 بازدید