برنامه جوانان آسیا ویژن........هفته هشتم

پنجشنبه 93/06/20

یاران داماش – فجر؛ ساعت 11 – طالقانی

راه آهن – داماش ؛ ساعت 14 – دانشگاه شهید بهشتی

دارایی نوین – احسان ری ؛ ساعت 14 – طالقانی

فولاد ویژن ماهان – پرسپولیس ؛ ساعت 15 – آبفا

مقاومت – صبا ؛ ساعت 16 – 5 آذر

نیروی زمینی – پیکان ؛ ساعت 17 – جی

توحید – استقلال ؛ ساعت 17 – آبفا

سایپا – دلوار افزار؛ ساعت 17 – سازه گستر

/ 0 نظر / 9 بازدید