نتایج جوانان آسیا ویژن ........ هفته هشتم و نهم

هفته هشتم

فولاد ماهان 1 - پرسپولیس 0

توحید 1 - استقلال 1

مقاومت 3 - صبا 0

احسان ری 1 - دارایی نوین 1

داماش ری 1 - فجر 2

راه آهن 2 - داماش ایرانیان پارسه 0

پیکان 2 - نیروی زمینی 0

سایپا 2 - دلوارافزار1

هفته نهم

صبا 2 – نیروی زمینی 3

راه آهن یک – مقاومت 2

فجر 4 – فولاد ویژن ماهان صفر

پیکان 3 – توحید صفر

استقلال 4– دلوار افزار   2

احسان ری صفر  – سایپا  یک

داماش ایرانیان 3 – یاران داماش  2

پرسپولیس 2 – دارایی نوین  صفر

 

/ 0 نظر / 9 بازدید