نتایج امید آسیا ویژن ........ هفته ششم و هفتم

هفته ششم

پرسپولیس 2 - سایپا 2

استیل آذین 1 - پیکان 0

نیروی زمینی 2 - احسان ری 0

استقلال 2 - پارس پویا 1

داماش ایرانیان 0 - مقاومت 1

نفت 0 - فولاد ماهان 0

عقاب 3 - دلوارافزار 1

راه آهن 3 - ایرانداد 0

هفته هفتم

مقاومت 2 - استقلال 2

پرسپولیس 1 - فولادماهان 1

نفت 2 - نیروی زمینی 0

سایپا 1 - عقاب 0

دلوار افزار 2 - داماش ایرانیان 3

پیکان 2 - راه آهن 2

احسان ری 1- استیل آذین 0

یرانداد 3 - پارس پویا مجید 1

 

/ 0 نظر / 5 بازدید