فوتبال تهرونی ... football tehrooni

همه چیز درباره فوتبال پایه تهران

برنامه مسابقات دسته اول تهران .........

بزرگسالان هفته دهم   گروه مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   A پیام مهرآوران  - فد ک دهم سه شنبه 14 9 91 11  سعیدی   A وحد ت سرخ  - اتحاد (پدیده) دهم سه شنبه 14 9 91 13  سعیدی   A اتحادشمیران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

برنامه مسابقات دسته اول تهران ............

هفته هشتم نوجوانان   هفته ایام هفته تاریخ ساعت دیدار بین دو تیم محل برگزاری   هشتم پنجشنبه 16/9/91 13 پاس شرق - میلاد تهران میلاد نور   هشتم جمعه 17/9/91 9:30 پاس دستگردی –ابومسلم  سعیدی   هشتم پنجشنبه 16/9/91 14 مقاومت کوثر - آرارات آرارات   هشتم جمعه 17/9/91 12 شهرداری بومهن–آریا سرداران   هشتم جمعه 17/9/91 9:30 جهان گستر–آرمین  غروی   هشتم جمعه 17/9/91 12:30 نیکان–تهران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

برنامه هفته هفتم دسته اول تهران .......

هفته هفتم بزرگسالان   گروه مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   A ابزارمهدی – فد ک هفتم سه شنبه 16 8 91 11  آ یت ا لله سعید ی   A  خاوران- شهیدگمنام هفتم سه شنبه 16 8 91 13 آ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید

برنامه هفته ششم دسته اول تهران .........

هفته ششم امید پیمان مهر - انصار ششم A سه شنبه 9 8 91 10 سهند خزانه لوکوموتیو - فولادویژن ششم A سه شنبه 9 8 91 12 سهند خزانه راه آهن پایتخت(پارسا) - ارزش ششم A سه شنبه 9 8 91 10 شهرسالم 2 استقلال ری - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

برنامه هفته پنجم دسته اول تهران ........

هفته پنجم بزرگسالان   گروه مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   A جا د ه سا زا ن -  فد ک پنجم سه شنبه 2 8 91 11 ورزشگا ه سرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
شهریور 94
8 پست
مرداد 94
5 پست
اسفند 93
1 پست
آبان 93
33 پست
مهر 93
34 پست
شهریور 93
32 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
3 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
11 پست
دی 91
14 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
1 پست
حسن_مددی
1 پست