نتایج مسابقات نوجوانان آسیا ویژن..... هفته 3

*پارسیان صفر -  نفت یک

*شهرداری قدس یک  -  نیکان صفر

*دارایی نوین  صفر -  استیل آذین نوین یک

*پرسپولیس  یک -  استقلال4

*وحدت   2- پیکان4

*سایپا 5 - احسان ری  صفر

*پیام 2-  میعاد کوشان4

*سپهر پارس   یک - مقاومت2

 

/ 0 نظر / 30 بازدید