برنامه مسابقات لیگ برتر نونهالان ......... هفته پنجم

پنجشنبه 13/06/93

ساعت15:30 داماش - پیکان /ورزشگاه بعثت
  ساعت 10 پیام - مقاومت /ورزشگاه شاهین
  ساعت 17 سایپا - کولاک البرز/ورزشگاه امام رضا(ع)

ساعت 16 /میعاد کوشان - پارسیان /ورزشگاه شهید فراهانی

جمعه 14/06/93

 ساعت9 دارایی نوین - استقلال /ورزشگاه مصلی نژاد
  ساعت10 صبای تهران - راه آهن /ورزشگاه چمران
  ساعت 17پرسپولیس - پیام مهرآوران /ورزشگاه شهید اسماعیلی
  ساعت 16 توحید - احسان ری /ورزشگاه آبفا

/ 0 نظر / 10 بازدید