برنامه مسابقات دسته اول تهران .........

هفته سیزدهم امید ( هفته آخر )

 

مسابقه بین دو تیم

هفته

گروه

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

شهرداری قدس - سپاهان

13

A

سه شنبه

19

10

91

11

بهار

 

صبا - استقلال ری

13

B

سه شنبه

19

10

91

13

بهار

 

وحدت - دارایی

13

B

سه شنبه

19

10

91

10

سهند

 

انصار - پارسا

13

A

سه شنبه

19

10

91

12

سهند

 

شاهین - صبای تهران

13

B

سه شنبه

19

10

91

13

شاهین

 

استقلال جنوب- ذوب آهن

13

B

چهارشنبه

20

10

91

10

بهار

 

داماش - شاهین ش

13

B

چهارشنبه

20

10

91

10

سعیدی

 

جهانگستر - پدیده یاران

13

B

چهارشنبه

20

10

91

10

کارگران پاکدشت

 

فولادپایتخت - نیکان

13

B

چهارشنبه

20

10

91

10

سهند

 

آمادنزاجا - فولادویژن

13

A

چهارشنبه

20

10

91

12

سهند

 

پاس ش- ستادمشترک

13

A

چهارشنبه

20

10

91

14

سرداران

 

ارتباطات - پیمان مهر

13

A

پنجشنبه

21

10

91

14

پیام

 

نفتون - لوکوموتیو

13

A

پنجشنبه

21

10

91

14

الیاف

 

ارزش - پارس دانان

13

A

یکشنبه

24

10

91

12

سرداران

 

پاس شمیران-بهشتی ری

12

A

یکشنبه

24

10

91

14

سرداران

 

هفته سیزدهم جوانان

 

مسابقه بین دو تیم

هفته

گروه

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

 

 

فولاد پایتخت میلاد

13

B

سه شنبه

19

10

91

30/12

شهرسالم2

 

پویاتدبیر-   پارسه

13

A

سه شنبه

19

10

91

11

شاهین

 

تخت جمشید -  توحید

13

A

چهارشنبه

20

10

91

14

آبفا

 

فرخی - ذوب آهن

13

A

چهارشنبه

20

10

91

30/10

شهرسالم2

 

صباتهران - لوکوموتیو

13

A

چهارشنبه

20

10

91

30/12

شهرسالم2

 

پاس - فرهنگ

13

B

پنجشنبه

21

10

91

12

دخانیات

 

میلاد  - دخانیات

/ 0 نظر / 7 بازدید