# امید_دسته_اول_تهران

برنامه مسابقات دسته اول تهران .........

بزرگسالان هفته دهم   گروه مسابقه بین دو تیم هفته ایام هفته تاریخ ساعت شروع محل برگزاری روز ماه سال   A پیام مهرآوران  - فد ک دهم سه شنبه 14 9 91 11  سعیدی   A وحد ت سرخ  - اتحاد (پدیده) دهم سه شنبه 14 9 91 13  سعیدی   A اتحادشمیران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

برنامه هفته ششم دسته اول تهران .........

هفته ششم امید پیمان مهر - انصار ششم A سه شنبه 9 8 91 10 سهند خزانه لوکوموتیو - فولادویژن ششم A سه شنبه 9 8 91 12 سهند خزانه راه آهن پایتخت(پارسا) - ارزش ششم A سه شنبه 9 8 91 10 شهرسالم 2 استقلال ری - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید