# نوجوانان_آسیا_ویژن_تهران

جدول امتیازات نوجوانان آسیا ویژن ........ هفته 10

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت گل زده​ ​گل خورده تفاضل امتیاز 1 مقاومت 10 9 1 - 36 3 33 28 2 سایپا 10 9 1 - 25 ​4 21 28 3 احسان ری 10 7 1 2 16 9 7 22 4 پیکان 9 7 - 2 35 11 24 21 5 استقلال 10 6 - 4 15 14 1 18 6 مقاومت کوثر 10 6 - 4 13 12 1 18 7 پرسپولیس 10 5 - 5 21 12 9 15 8 پیام ارتباطات 10 4 3 3 20 18 2 15 9 پارسیان 10 5 - 5 16 15 1 15 10 شهرداری قدس 10 4 1 5 17 26 9- 13 11 وحدت 10 3 1 6 9 18 9- 10 12 راه آهن 10 2 2 6 10 32 22- 8 13​ نیکان 10 2 1 7 5 14 9- 7 14 دارایی نوین 9 1 2 6 ​10 20 10- 5 15 نفت 10 1 2 7 ​7 27 21- 5 16 اکباتان ویژن 10 - 1 9 11 32 22- ​1  
/ 0 نظر / 24 بازدید