برنامه هفته پنجم دسته اول تهران ........

هفته پنجم بزرگسالان

 

گروه

مسابقه بین دو تیم

هفته

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

A

جا د ه سا زا ن -  فد ک

پنجم

سه شنبه

2

8

91

11

ورزشگا ه سرد ا را ن

 

B

 عقا ب لوا سا ن – د ا را ئی

پنجم

سه شنبه

2

8

91

13

ورزشگا ه سرد ا را ن

 

A

ابزارمهدی – وحدت تهرانپارس

پنجم

چهارشنبه

3

8

91

11

ورزشگا ه سعید ی

 

A

شهدای گمنام – وحد ت

پنجم

چهارشنبه

3

8

91

13

ورزشگا ه  سعید ی

 

B

المپیک چهاردانگه-   ستارگان

پنجم

چهارشنبه

3

8

91

12

ورزشگا ه موتوری

 

A

شهید گروسی – سرخپوشان خاوران

پنجم

چهارشنبه

3

8

91

14

ورزشگا ه موتوری

 

B

آ پا د ا نا – 22بهمن

پنجم

چهارشنبه

3

8

91

13

ورزشگا ه شهر سا لم دو

 

A

پیام مهر – اتحاد شمیران

پنجم

پنجشنبه

4

8

91

12

ورزشگا ه سرد ا را ن

 

B

منتخب شمیران - قصریخ

پنجم

پنجشنبه

4

8

91

14

ورزشگا ه سرد ا را ن

 

A

وحد ت سرخ – ا لبرز

پنجم

شنبه

6

8

91

12

ورزشگا ه مرغوبکا ر

 

B

بهربردا ری – تیرا ند ا ز

پنجم

یکشنبه

7

8

91

10

ورزشگا ه د خا نیا ت

 

B

پویا نعمت – آزا د گا ن

پنجم

یکشنبه

7

8

91

12

ورزشگا ه د خا نیا ت

 

A

اتحا د پدیده- پارسا

پنجم

یکشنبه

7

8

91

12

ورزشگا ه سرد ا را ن

 

B

 

پنجم

یکشنبه

7

8

91

14

ورزشگا ه سرد ا را ن

 
هفته پنجم امید
 
 

مسابقه بین دو تیم

هفته

گروه

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

 

پارس دانان صبا - انصار

پنجم

A

سه شنبه

2

8

91

10

سهند خزانه

 

نفتون - فولادویژن

پنجم

A

سه شنبه

2

8

91

12

سهند خزانه

 

راه آهن پایتخت(پارسا) - ارتباطات

پنجم

A

سه شنبه

2

8

91

12

پیام

 

نیکان - وحدت

پنجم

B

سه شنبه

2

8

91

11

شاهین

 

شاهین شمیرانات - شاهین

پنجم

B

سه شنبه

2

8

91

13

شاهین

 

آریاذوب آهن - فولادپایتخت

پنجم

B

سه شنبه

2

8

91

10

بهار عبدل آباد

 

لوکوموتیو - ارزش

پنجم

A

سه شنبه

2

8

91

12

بهار عبدل آباد

 

ستادمشترک - آمادنزاجا

پنجم

/ 0 نظر / 6 بازدید