نتایج مسابقات نوجوانان آسیا ویژن..... هفته ششم

مقاومت کوثریک - پرسپولیس صفر

پیام یک – پیکان 4

نفت تهران صفر – احسان ری  3

شهرداری قدس 2– نیکان یک

دارایی نوین یک – سایپا 5

راه آهن یک – پارسیان 4

اکباتان ویژن یک – وحدت یک

مقاومت 6– استقلال صفر

/ 0 نظر / 9 بازدید